Давлат бюджетининг ижроси

2020 йил Харажатлар сметаси ижроси тўғрисида ҳисобот

2020 йилда Департаментга давлат бюджетидан ажратилган маблағлар тўғрисида маълумот

“Ўзстандарт” агентлиги ҳузуридаги Департамент томонидан 2020 йилда ўтказилган танловлар,
тендерлар ва амалга оширилган давлат харидлари тўғрисида маълумот

Капитал қўйилмалар ҳисобидан амалга оширилаётган лойиҳалар тўғрисидаги маълумот

2021 йил 1 чорак Харажатлар сметаси ижроси тўғрисидаги ҳисобот

2021 йил 1 чорак Бухгалтерия баланси

2021 йил 2 чорак Харажатлар сметаси ижроси тўғрисидаги ҳисобот

2021 йил 2 чорак Бухгалтерия баланси

2021 йил 3 чорак Харажатлар сметаси ижроси тўғрисидаги ҳисобот

2021 йил 3 чорак Бухгалтерия баланси

2021 йил 4 чорак Харажатлар сметаси ижроси тўғрисидаги ҳисобот

2021 йил 4 чорак Бухгалтерия баланси

2022-йил I чорак бўйича бухгалтерия баланси

2022-йил I чорак харажатлар сметаси ижроси тўғрисида хисобот

2022-йил I чораги давомида амалга оширилган давлат харидлари тўғрисида

2022-йил II чорак бўйича бухгалтерия баланси

2022-йил II чораги давомида амалга оширилган давлат харидлари тўғрисида

2022-йил III чорак бўйича бухгалтерия баланси

2022-йил III чорак харажатлар сметаси ижроси тўғрисида хисобот

2022-йил III чораги давомида амалга оширилган давлат харидлари тўғрисида

2022-йил IV чорак бўйича бухгалтерия баланси

2022-йил IV чорак харажатлар сметаси ижроси тўғрисида хисобот

2022-йил IV чораги давомида амалга оширилган давлат харидлари тўғрисида